Výpočet kubatur materiálu pomocí laserového skenování

Mobilní laserový skener GeoSLAM ZEB1 je ideální nástrojem pro skenování navezeného materiálu a určení jeho objemu. Mobilita tohoto laserového skeneru vynikne při velké členitosti materiálu, kdy se operátor se skenerem může bez omezení pohybovat s možností rychlého skenování za chůze.

Více informací o skeneru GeoSLAM ZEB1.