ZEB-REVO GO

Vaše vstupenka do světa 3D skenování

Náhradou 100 Hz senzoru 40 Hz typem dokázal výrobce stlačit cenu modelu ZEB-REVO GO výrazně níže. 40 Hz senzor však podává stejný počet bodů za sekundu a dle našich dlouhodobých zkušeností mají data z obou senzorů stejnou použitelnost. Srovnání posuďte sami níže:

REVO1
REVO2

Ihned od svého uvedení na trh na konci roku 2015 je ZEB-REVO s úspěchem zákazníky používán k měření interiérů budov pro jejich oceňování a tvorbu chybějících plánů před prodejem, povrchových dolů, spletitých chodeb hlubinných dolů, jeskynních systémů, zaměření místa činu v kriminalistice, dokumentaci místa dopravní nehody, a jiných.

Na rozdíl od těžkých stacionárních scannerů a přístrojů závislých na masivních vozících je lehký ZEB-REVO díky své modularitě vhodný k provozu na automobilu, lodi, dronu – bezpilotním leteckém prostředku nebo na jiných dálkově řízených modelech a autonomních vozidlech. To činí ZEB-REVO velmi univerzálním a efektivním zařízením pro zachycení reality do 3D.

Technické Specifikace

  •  Rychlost sběru dat – 43200 bodů za sekundu
  •  Přesnost 3D měření – Typicky +/-0.1% (cca 7 mm v interiéru)
  •  Dosah – Až 30 m (15 m ve venkovním prostředí)
  •  Laser Class – Laser třídy 1 Bezpečný pro lidské oko
  •  Zorné pole – 270 x ~360 stupňů
  •  Hmotnost skenovací hlavy – 1.3 kg
  •  Rozměry skenovací hlavy – 60 x 120 x 150 mm

Mračno bodů ze skeneru GeoSLAM ZEB REVO-RT obarvené pomocí kamery ZEB-CAM.

To, co dělá GeoSLAM unikátní, je zejména špičkově odladěný algoritmus zpracování dat, který nemá konkurenci.

Při tomto algoritmu jsou postupně spojeny jednotlivé skeny (40 skenů za sekundu) s údaji z inerciální jednotky, tzv. souborem trajektorie. Tento soubor obsahuje ke každému skenu informace o poloze skeneru v okamžiku skenu, tím jsou naskenované body určené jednoznačně. Následně dochází metodami umělé inteligence k porovnání tvarů naskenovaných objektů a k jejich vyrovnání a zkorigování poloh bodů mračna.

Celý proces je velmi komplikovaný, výpočetně náročený a probíhá v reálném čase. Uživatel ale nic z toho neřeší. Volně se pohybuje v prostoru a následně dostává přesný 3D model reprezentovaný mračnem bodů.

Co s naskenovaným mračnem dál? 

V první řadě je potřeba si data uspořádat. K tomu slouží PC aplikace GeoSLAM Hub, kde mračna bodů roztřídíte nebo třeba i spojíte více mračen v jedno. 

V ceně zařízení je i program GeoSLAM Draw, což je vynikající nástroj pro vygenerování vektorové kresby, řezů, pohledů, výpočet kubatur, atd. Zajímavá funkce Vectorizer v mračnu bodů automaticky rozpozná hrany a linie a v nich proloží čárovou kresbu. Tu lze následně načíst do CAD systému ve formátu DXF.

SBĚR DAT
Projděte s kamerou ZEB Pano celým objektem a všemi místnostmi rychlostí běžné chůze

ZPRACOVÁNÍ
Vložte svůj sken do aplikace GeoSLAM Hub. Zde je ke 360° snímkům přiřazena přesná poloha, kde byly pořízeny.

VÝSTUP

Použijte Hub k vytvoření přesných půdorysů a popisů objektu.

ZEB Pano je skvělým doplněním Vašeho mobilního skeneru ZEB-REVO nebo ZEB HORIZON. Díky propojení 360° kamery a skeneru lze při zpracování automaticky umístit odkaz na odpovídající fotografii z místa jejího pořízení. To je přínosné pro export půdorysných plánů z programu GeoSLAM Draw.

ZEB Pano používá vysoce kvalitní kameru Ricoh Theta V, což je zárukou vynikající obrazové kvality.