Softwarové řešení společnosti Orbit GT umožňuje správu a distribuci prostorových dat získaných různými mapovacími systémy. Do jedné databáze prostorových dat lze integrovat prostorová data z mobilních mapovacích systémů umístěných na automobilech, z mobilních kamerových systémů, z UAV nebo letadla.

MOBILNÍ MAPOVÁNÍ

Spravujte svá data s použitím výkonného Content Manageru. Vytvářejte a updatujte svůj obsah rychleji než kdykoli předtím díky portfoliu Feature Extractions. Díky funkci Mobile Mapping Publisher můžete navíc váš vytvořený obsah ihned sdílet na internetu, přidat do vašeho firemního softwaru nebo odeslat na mobilní zařízení.

 • Podpora mobilního mapování s mračny bodů i bez, panoramatického i plošného
 • Snadná tvorba, extrakce a sdílení dat
 • Snadné měření ploch, vzdáleností a objemů, volumetrická analýza a pokročilá extrakce prvků
 •  Publikování na webu nebo mobilních zařízeních
 • Jednoduchá integrace díky API a SDK softwaru Orbit GT

UAV MAPOVÁNÍ

Software GT je vynikajícím nástrojem pro mapování s pomocí bezpilotních leteckých prostředků. Software byl vyvíjen na základě mnoha let zkušeností s bezpilotním leteckým mapováním a dokáže pokrýt všechny potřeby operátorů dronů, využívajících Lidarových systémů a dalších senzorů pro mapování.

 • Jednoduchý import dat a vizualizace leteckého plánu
 • Geodata jakéhokoliv typu lze zkombinovat s daty nasnímanými dronem. Vizualizací mračna bodů můžete vytvořit jedinečné 3D video průletu mapovanou  oblastí.
 • S použitím pokročilých měřicích technik lze data extrahovat do CAD a GIS.
 • Nástroje pro volumetrickou analýzu dokáží generovat objemy a obrysové mapy během pár okamžiků. Profilové nástroje můžete používat v kombinaci s pokročilou extrakcí prvků.

ŠIKMÉ SNÍMKOVÁNÍ

Portfolio funkcí Orbit GT pro šikmé snímkování patří k nejkompletnějším na trhu. Software Orbit GT je díky podpoře veškerých kamerových systémů skutečně všestranný a vyhovuje individuálním přístupům k šikmému snímkování.

 • Jednoduše importujte data z jakéhokoliv kamerového systému, otevřete projekt a jste připraveni začít pracovat.
 • Šikmé snímky lze dobře kombinovat s podporou GIS dat.
 • Také v aplikacích využívajících šikmé snímkování můžete snadno měřit a využívat DEM (digitální elevační model), publikovat zpracovaná data nebo je integrovat do vašeho systému.

MAPOVÁNÍ INTERIÉRŮ

Využijte výkonné řešení extrakce interiérových prvků k efektivnímu a rychlému vytváření obsahu. Řešení interiérového mapování Orbitu patří k nejchytřejším na trhu a podporuje veškeré současné systémy interiérového mapování.

 • Podpora kombinace zachycených dat (mračna bodů) s referenčními a podpůrnými geodaty. Mračno bodů lze plně vizualizovat ve 3D.
 • Také v interiérech můžete snadno měřit vzdálenosti, plochy a objemy a snadno je extrahovat do GIS nebo CAD pro další použití.
 • Spravujte jednoduše půdorysy vašeho projektu a jeho inventář s pokročilými funkcemi extrakce prvků.

3D Mapping Cloud

3D Mapping Cloud je webová aplikace, vhodná pro všechny, kteří chtějí snadno pracovat s velkými objemy dat, fúzovat 3D mapy a mračna bodů a spolupracovat na komplexních datových výzkumech.

3D Mapping Cloud je ultimátní nástroj, který můžete využít k uploadování, stahování, fúzování a sdílení velkých objemů dat získaných systémy mobilního mapování, šikmým snímkováním, interiérovým skenováním, pozemním skenováním i tradičními GIS technologiemi. Komplexní úkoly, jako je například mapování ulic, krajiny nebo velkých objektů, obsahují obrovská mračna bodů a bezpočet obrazového materiálu. S aplikací 3D Mapping Cloud k nim můžete snadno přistupovat a spravovat je jako jeden projekt a velmi si tak usnadnit práci.