Software InfiPoints pro pokročilé zpracování mračen bodů – Precizní 3D modelování a analýza dat

InfiPoints od společnosti Elysium je vysoce pokročilý software navržený pro komplexní zpracování a analýzu mračen bodů získaných 3D laserovými skenery. Tento software je ideální pro profesionály v různých průmyslových odvětvích, včetně architektury, stavebnictví, strojírenství a správy zařízení. InfiPoints poskytuje širokou škálu funkcí, které umožňují efektivní využití mračen bodů ve všech fázích pracovního postupu, od importu dat přes předzpracování až po detailní analýzu a CAD modelování.

Klíčové funkce

Import dat InfiPoints umožňuje import mračen bodů z různých formátů bez omezení velikosti souboru. Podporuje širokou škálu skenerů, včetně značek jako FARO, Leica, Pentax, Riegl, Topcon a Z+F. Dále umožňuje import dat generovaných technologií SfM pomocí snímků z UAV. Díky těmto schopnostem je možné importovat a zpracovávat data z různých zdrojů, což zajišťuje maximální flexibilitu a univerzálnost při práci s mračny bodů.

Předzpracování dat InfiPoints nabízí pokročilé funkce pro předzpracování mračen bodů, které zahrnují:

 • Automatickou registraci skenů: Spojuje více skenů s vysokou přesností pomocí markerů, geodetických informací a rovin extrahovaných z mračna bodů.
 • Redukci šumu: Automaticky rozpoznává a odstraňuje nežádoucí šum, jako jsou pohybující se objekty (lidé, vozidla), což zajišťuje čistotu a přesnost dat.
 • Optimalizaci hustoty bodů: Snižuje velikost dat pomocí specifických intervalů mezi body, aniž by byla ohrožena přesnost nebo vizuální vzhled mračna bodů.

Měření a analýza Software poskytuje pokročilé nástroje pro měření a analýzu, včetně:

 • Přesného měření vzdáleností a úhlů: Umožňuje měření mezi extrahovanými prvky a jejich přesné umístění v rámci mračna bodů.
 • Detekce kolizí v reálném čase: Při manipulaci s CAD modely v mračnu bodů software detekuje kolize, což je klíčové pro ověření, zda nové prvky nebo zařízení nezpůsobí kolize s existujícími strukturami.
 • Validace mračen bodů vůči CAD datům: Umožňuje sledování změn během a po stavebních pracích, což je nezbytné pro porovnání plánovaného stavu s reálným prostředím během a po dokončení projektu.

CAD modelování InfiPoints automaticky generuje 3D CAD modely z mračen bodů, což výrazně zjednodušuje proces plánování a přípravy skutečných operací. Mezi klíčové funkce patří:

 • Extrahování a modelování různých prvků: Potrubí, ventily, ocelové konstrukce, vzduchotechnické systémy a další prvky lze snadno modelovat.
 • Export do BIM řešení: Vytvořené CAD modely včetně parametrických informací, jako jsou délky a průměry, lze exportovat do BIM systémů jako Autodesk Revit pro další úpravy a využití.

Pokročilé výstupy Software podporuje vytváření široké škály pokročilých výstupů, které zlepšují komunikaci a spolupráci mezi týmy. Mezi tyto výstupy patří:

 • Vysokorozlišovací 2D snímky a videa: Umožňují detailní analýzu a vizualizaci mračen bodů.
 • VR prohlížeče: Umožňují virtuální prohlídky a detailní inspekce, což je zvláště užitečné při plánování a kontrole stavebních projektů.
 • Ortofotomapy a samostatné prohlížeče: Poskytují nové možnosti pro efektivní pracovní postupy a zvyšují efektivitu rozhodovacího procesu.

Praktické využití

InfiPoints nachází široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích. V oblasti architektury a stavebnictví software umožňuje hladký průběh pracovních postupů od skenování po BIM, což zkracuje čas potřebný na přípravu dat a modelování. Software je také využíván ve strojírenství pro modelování a analýzu složitých struktur, jako jsou výrobní závody a technické zařízení. V oblasti správy zařízení InfiPoints pomáhá při plánování údržby a renovací, kde je nezbytné mít přesná a aktuální data o stavu objektů.

Výhody použití InfiPoints

 • Redukce času a nákladů: Automatické funkce InfiPoints výrazně zkracují dobu potřebnou na zpracování a modelování dat, čímž šetří čas a snižují náklady spojené s ručními měřeními a modelováním.
 • Přesnost a spolehlivost: Vysoká přesnost registrace a redukce šumu zajišťují spolehlivé výsledky při zpracování mračen bodů, což zvyšuje důvěru v přesnost získaných dat.
 • Kompatibilita a flexibilita: Široká podpora formátů a možnost integrace s CAD a BIM softwarem zajišťují flexibilitu při práci s různými typy dat a usnadňují jejich využití v různých aplikacích.
 • Zlepšená komunikace a spolupráce: Pokročilé výstupy, jako jsou VR prohlížeče a vysokorozlišovací snímky, zlepšují komunikaci mezi týmy a usnadňují rozhodovací procesy.
Pokud máte dotaz ohledně softwaru InfiPoints, neváhejte nás kontaktovat!
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení