Basetime – automatický systém monitorování pohybu terénu

Společnost Basetime představuje autonomní monitorovací systém Locator One založený na přesném  GNSS systému určený pro stavební společnosti, geodetické a geofyzikální inženýry a správce majetku, kteří řeší složité úlohy monitorování terénu.

Locator One využívá GNSS systém a RADAR ke sledování jak vertikálního pohybu terénu, tak úrovně a tloušťky přidaných vrstev materiálu. Automatický senzor měří přesnou polohu usazovací tyče s přesností 3 mm v horizontální rovině a 5 mm ve vertikální rovině.

Přesnost – Díky eliminaci lidského zásahu poskytuje automatizované monitorovací řešení Locator One přesné výsledky s vysokou polohovou přesností a 95% provozuschopností, což znamená, že 95 % plánovaných měření vede také k výsledku.

Předvídatelnost – Sběr a výpočet přesných polohových dat na základě předem definovaných časových úseků umožňuje předvídat případný pohyb terénu a přijímat preventivní opatření.

Bezpečnost – Zvyšuje bezpečnost na staveništi tím, že eliminuje přítomnost měřiče na stavbě a používání vozidel v terénu.

Udržitelnost – monitorovací systém Locator One je napájen solární energií a superkondenzátorem, funguje autonomně a nepotřebuje údržbu, což snižuje emise CO2 během provozu.

Monitorovací senzor Locator One je autonomní přesné měřicí GNSS zařízení určené pro stavební společnosti, geodetické a geofyzikální inženýry a správce majetku, kteří řeší složité úlohy monitorování pohybu terénu, budov nebo mostů. Umístěním monitorovacího zařízení na usazovací tyče dosahujeme přesnosti v řádu milimetrů.
Locator One využívá GNSS a RADAR ke sledování vertikálního a horizontálního posunu oproti původní pozici s přesností – maximálně – 5 mm ve směru Z a 3 mm ve směru X-Y.
Monitorovací senzor Locator One je navržen tak, aby samostatně monitoroval vaše staveniště. Umístěním skupiny zařízení na usazovací tyče lze měřit deformace a posuny rozsáhlého území nebo velkých objektů. Locator One pak poskytuje přesná a spolehlivá polohová data prostřednictvím ovládacího panelu Basetime nebo vašeho vlastního preferovaného informačního systému s rozhraním API.