Tag / satelitní navigace

  Loading posts...
 • OSNMA: Nejnovější bezpečnostní technologie proti GNSS spoofingu

  S rozvojem technologií jsou GPS/GNSS zařízení stále spolehlivější a naše životy stále více závisí na přesném určování polohy a času. GNSS čas je dnes využíván k synchronizaci telekomunikačních a energetických sítí, zatímco přesné určení polohy je využíváno k navigaci dronů, autonomních vozidel a k automatizaci zemědělských a stavebních strojů. S rostoucím počtem nových využití roste…

 • Mastering GNSS timing resilience: klíč k přesnému a spolehlivému časování

  V dnešní době, kdy se stále více spoléháme na technologie pro každodenní fungování, je nezbytné zajistit, aby tyto technologie byly co nejpřesnější a nejspolehlivější. Jednou z klíčových oblastí, kde přesnost hraje zásadní roli, je časování. V tomto kontextu vystupuje na scénu technologie GNSS (Global Navigation Satellite System), která umožňuje přesné určování polohy a času. V…

 • Posílení zemědělských robotů pomocí přesného GNSS určení polohy a orientace

  V rychle se rozvíjející oblasti zemědělství je přesnost klíčová. Moderní zemědělské praktiky jsou stále více závislé na pokročilých technologiích, které zvyšují efektivitu, snižují plýtvání a zlepšují produktivitu. Jednou z těchto technologií, která mění celý obor, je GNSS (Globální družicový polohový systém) určení polohy a orientace. Tento blogový příspěvek se zaměřuje na významné pokroky v GNSS…

 • Rušení GNSS signálů: Hrozby a řešení pro uživatele

  V poslední době se stále více diskutuje o problémech spojených s rušením a podvržením GNSS (Global Navigation Satellite System) signálů. Tyto problémy mohou mít zásadní dopad na mnoho odvětví, která se spoléhají na přesné a spolehlivé satelitní navigační systémy. V tomto článku se zaměříme na to, jaké hrozby představují rušení GNSS signálů, a jak mohou…