3Dsurvey je softwarové řešení pro zpracování zeměměřických dat. Pořiďte snímky jakýmkoliv fotoaparátem, naimportujte je do 3Dsurvey a nechte si vytvořit vaše vlastní ortofoto mapy, digitální modely terénu a výpočty kubatur. Rychle a snadno. Data jsou zpracována automaticky na základě našich shodnostních algoritmů. Díky našim chytrým nástrojům budete pracovat ještě efektivněji.

Krok 1

Sběr obrazového materiálu

Fotografie terénu můžete pořídit z jakéhokoliv fotoaparátu, ze země i ze vzduchu, z ruky i z dronu. Do 3Dsurvey je nahrajete ve formátu JPG, seznam souřadnic vlícovacích bodů v TXT.

Krok 2

Import a zpracování

Software 3Dsurvey automaticky identifikuje všechny fotografie a identické body a vygeneruje realistický 3D model – mračno bodů se skutečnými barvami a stíny. Výstupní formáty jsou PLY a LAS.

Krok 3

Výpočet 3D modelu

Díky chytrým funkcím softwaru 3Dsurvey snadno spočítáte objem. Na několik kliknutí myší také rychle vytvoříte profil v daném místě. Výstupní formáty jsou XYZ a geoTIFF.

Krok 4

Ortofoto

Na základě digitálního modelu terénu a samotných fotografií je vygenerované ortofoto s vysokým rozlišením. Nad vzniklým ortofotem můžete rychle a efektivně mapovat. Výstupní formáty jsou TIFF, JPG a soubor georeference.