ZEB-REVO RT

GeoSLAM ZEB-REVO RT (Real Time). Osvědčený mobilní skener nyní s novými funkcemi.

 • Vizuální kontrola naskenového prostoru přímo při měření

 • Výpočet mračna bodů skrze GeoSLAM algoritmus v reálném čase

 • Obarvení mračna pomocí ZEB-CAM.

 • Snadná správa a spojování mračen bodů v aplikaci GeoSLAM Hub.

 • Generování řezů a vektorových modelů v prostředí GeoSLAM Draw.

RealTime Handheld_no background_black
ortho-ground-floor

Zachycení reality do 3D modelu ještě nikdy nebylo snazší. I úplný začátečník dokáže v řádu desítek minut naskenovat vícepatrovou budovu. Přesně, rychle, efektivně.

Měření interiérů i exteriérů budov, zahrad, povrchových dolů, spletitých chodeb hlubinných dolů, kanalizačních stok, jeskynních systémů, technologických celků, výpočet kubatur, zaměření místa činu v kriminalistice, dokumentace dopravní nehody, a jiných.

Na rozdíl od těžkých stacionárních skenerů a přístrojů závislých na těžkopádných vozících je lehký skener ZEB-REVO RT díky své modularitě vhodný nejen ke skenování z ruky, ale i k provozu na automobilu, lodi, dronu – bezpilotním leteckém prostředku nebo na jiných dálkově řízených modelech a autonomních vozidlech. To činí ZEB-REVO RT velmi univerzálním a efektivním zařízením pro zachycení reality do 3D.

Mračno bodů ze skeneru GeoSLAM ZEB REVO-RT obarvené pomocí kamery ZEB-CAM.

Technické Specifikace

 •   Rychlost sběru dat – 43200 bodů za sekundu
 •   Přesnost 3D měření – Typicky +/-0.1% (cca 7 mm v interiéru)
 •   Dosah – Až 30 m (15 m ve venkovním prostředí)
 •   Laser Class – Laser třídy 1 Bezpečný pro lidské oko
 •   Zorné pole – 270 x ~360 stupňů
 •   Hmotnost skenovací hlavy – 1.3 kg
 •   Rozměry skenovací hlavy – 60 x 120 x 150 mm

To, co dělá GeoSLAM unikátní, je zejména špičkově odladěný algoritmus zpracování dat, který nemá konkurenci.

Při tomto algoritmu jsou postupně spojeny jednotlivé skeny (100 skenů za sekundu) s údaji z inerciální jednotky, tzv. souborem trajektorie. Tento soubor obsahuje ke každému skenu informace o poloze skeneru v okamžiku skenu, tím jsou naskenované body určené jednoznačně. Následně dochází metodami umělé inteligence k porovnání tvarů naskenovaných objektů a k jejich vyrovnání a zkorigování poloh bodů mračna.

Celý proces je velmi komplikovaný, výpočetně náročený a probíhá v reálné=m čase. Uživatel ale nic z toho neřeší. Volně se pohybuje v prostoru a dostává přesný 3D model v reálném čase.

Co s naskenovaným mračnem dál? 

V první řadě je potřeba si data uspořádat. K tomu slouží PC aplikace GeoSLAM Hub, kde mračna bodů roztřídíte nebo třeba i spojíte více mračen v jedno. 

V ceně zařízení je i program GeoSLAM Draw, což je vynikající nástroj pro vygenerování vektorové kresby, řezů, pohledů, výpočet kubatur, atd. Zajímavá funkce Vectorizer v mračnu bodů automaticky rozpozná hrany a linie a v nich proloží čárovou kresbu. Tu lze následně načíst do CAD systému ve formátu DXF.

SBĚR DAT
Projděte s kamerou ZEB Pano celým objektem a všemi místnostmi rychlostí běžné chůze

ZPRACOVÁNÍ
Vložte svůj sken do aplikace GeoSLAM Hub. Zde je ke 360° snímkům přiřazena přesná poloha, kde byly pořízeny.

VÝSTUP

Použijte Hub k vytvoření přesných půdorysů a popisů objektu.

ZEB Pano je skvělým doplněním Vašeho mobilního skeneru ZEB-REVO nebo ZEB HORIZON. Díky propojení 360° kamery a skeneru lze při zpracování automaticky umístit odkaz na odpovídající fotografii z místa jejího pořízení. To je přínosné pro export půdorysných plánů z programu GeoSLAM Draw.

ZEB Pano používá vysoce kvalitní kameru Ricoh Theta V, což je zárukou vynikající obrazové kvality.