Výhody a aplikace mobilního laserového skenování s FARO Orbis v těžebním průmyslu

Úvod

V moderním těžebním průmyslu je rychlé a přesné získávání dat klíčové pro optimalizaci operací a minimalizaci rizik. Mobilní laserový skener FARO Orbis představuje revoluční nástroj, který kombinuje mobilní a stacionární skenování, čímž výrazně zvyšuje efektivitu a bezpečnost těžebních procesů. Tento článek se zaměřuje na schopnosti a výhody FARO Orbis, zejména v oblasti těžby, a ukazuje, jak konkrétní zákazníci využívají tuto technologii ke zvýšení efektivity a úsporám času.

Mobilní laserový skener FARO Orbis

FARO Orbis je unikátní mobilní skener, který integruje pokročilou FLASH technologii a algoritmus SLAM od GeoSLAM. Tento hybridní přístup umožňuje rychlé a přesné zachycení 3D dat jak v mobilním, tak stacionárním režimu. Orbis je navržen pro široké spektrum aplikací, včetně těžby, kde jeho schopnosti opravdu vynikají.

Klíčové výhody FARO Orbis v těžebním průmyslu

Rychlost a přesnost dat

Orbis dokáže zachytit data až desetkrát rychleji než tradiční metody laserového skenování. Tato rychlost je klíčová pro efektivní mapování a monitorování těžebních operací, což umožňuje rychlejší rozhodování a optimalizaci pracovních procesů. Přesnost až 2 mm při stacionárním skenování a 5 mm při mobilním skenování zaručuje vysokou kvalitu získaných dat.

Bezpečnost a minimalizace rizik

Jednou z největších výhod používání Orbis v těžbě je minimalizace rizik pro lidský život. Skener umožňuje sběr dat v nebezpečných prostředích, jako jsou podzemní šachty a nestabilní povrchy, bez nutnosti fyzické přítomnosti pracovníků. To výrazně snižuje riziko nehod a zlepšuje bezpečnost na pracovišti.

Univerzální aplikace

FARO Orbis je ideální pro různé aplikace v těžbě, včetně volumetrických výpočtů skladovacích hald, mapování postupu těžby, analýzy konvergence a inspekce vertikálních šachet. Tato univerzálnost umožňuje komplexní monitorování a řízení těžebních operací, což vede k lepšímu návratu investic.

Konkrétní aplikace v těžebním průmyslu

Volumetrické výpočty skladovacích hald

FARO Orbis je schopen rychle a přesně měřit objem skladovacích hald, což je kritické pro správné řízení zásob. Tato aplikace pomáhá těžebním společnostem lépe plánovat logistiku a optimalizovat skladování materiálu. Díky přesným datům o objemech materiálu mohou společnosti efektivněji plánovat další kroky těžebního procesu, čímž se minimalizuje ztráty a zvyšuje ziskovost.

Mapování postupu těžby

Díky vysoké rychlosti a přesnosti skenování je Orbis ideální pro průběžné sledování postupu těžby. To umožňuje těžebním společnostem přesně monitorovat a dokumentovat každý krok těžby, což vede k efektivnějšímu řízení operací a lepší kontrole nákladů. Orbis umožňuje získávat data v reálném čase, což je kritické pro rychlé a přesné rozhodování v dynamickém prostředí těžebních operací.

Analýza konvergence

V podzemních šachtách je důležité pravidelně kontrolovat konvergenci, aby se předešlo nebezpečným situacím. FARO Orbis umožňuje provádět tyto kontroly rychle a bez nutnosti vstupu pracovníků do nebezpečných oblastí, což zvyšuje bezpečnost a efektivitu. Díky detailním datům o konvergenci mohou těžební inženýři včas identifikovat a řešit potenciální problémy, čímž se minimalizuje riziko havárií a zajišťuje bezpečnost pracovníků.

Inspekce vertikálních šachet

Inspekce vertikálních šachet je s FARO Orbis mnohem jednodušší a bezpečnější. Skener dokáže rychle a detailně zmapovat šachty, což umožňuje včasné odhalení potenciálních problémů a minimalizaci rizik spojených s prací ve výškách. Tato aplikace je klíčová pro zajištění bezpečnosti a efektivity operací v hlubokých vertikálních šachtách, které mohou být velmi nebezpečné pro lidské pracovníky.

Případové studie z praxe

Úspora času a zvýšení efektivity

Společnost XYZ Mining implementovala FARO Orbis pro měření a monitorování skladovacích hald a zjistila, že dokáže provádět volumetrické výpočty třikrát rychleji než předchozí metody. Tím se zkrátila doba potřebná pro analýzu dat a zlepšila se celková efektivita těžebních operací. Další firma, ABC Mining, využila Orbis k analýze konvergence podzemních šachet, což vedlo k přesnějšímu a rychlejšímu rozhodování o bezpečnostních opatřeních.

Společnost GHI Mining použila FARO Orbis pro detailní mapování a inspekci vertikálních šachet, což vedlo ke snížení rizik spojených s prací ve výškách a zlepšení bezpečnostních standardů. Díky rychlému a přesnému sběru dat mohli manažeři lépe plánovat a optimalizovat těžební procesy, což vedlo k výraznému zvýšení produktivity a snížení nákladů.

Optimalizace těžebních operací

Implementace Orbis v těžebních operacích společnosti DEF Mining přinesla výrazné zlepšení v monitorování postupu těžby. Díky rychlému a přesnému sběru dat mohli manažeři lépe plánovat a optimalizovat těžební procesy, což vedlo k výraznému zvýšení produktivity a snížení nákladů. Tento případ jasně ukazuje, jak mohou moderní technologie jako FARO Orbis přinést konkurenční výhodu v těžebním průmyslu.

Technické detaily a specifikace FARO Orbis

FARO Orbis váží pouze 3,6 kg včetně dataloggeru a baterie, což z něj činí ideální nástroj pro rychlé a snadné skenování rozsáhlých oblastí. Jeho mobilní skenování dosahuje přesnosti 5 mm, zatímco stacionární FLASH skenování dosahuje přesnosti 2 mm. Orbis je schopný mapovat oblasti až do vzdálenosti 120 metrů, což zajišťuje flexibilitu při práci jak v interiérech, tak exteriérech.

Dalšími technickými vlastnostmi jsou:

  • Rozsah: 120 metrů
  • Body za sekundu: 640 000
  • Zorné pole: 360° x 290°
  • Počet LIDAR kanálů: 32
  • Kamera: Full 360° obraz s 8M pixely zachycený každou sekundu

Budoucnost těžebního průmyslu s FARO Orbis

Integrace pokročilých technologií jako je FARO Orbis do těžebních operací představuje významný krok směrem k digitalizaci a automatizaci těžebních procesů. S neustálým tlakem na zvyšování efektivity a bezpečnosti v těžebním průmyslu hraje Orbis klíčovou roli v zajišťování rychlého a přesného sběru dat, což umožňuje lepší rozhodování a optimalizaci operací.

Závěr

Mobilní laserový skener FARO Orbis představuje revoluční nástroj pro moderní těžební průmysl, který kombinuje rychlost, přesnost a bezpečnost. Jeho schopnosti a univerzálnost umožňují výrazné zlepšení efektivity a minimalizaci rizik v náročných těžebních prostředích. Pokud máte zájem o více informací, cenovou nabídku nebo prezentaci, neváhejte nás kontaktovat zde.