Mobilní laserové skenování v AEC: Výhody a využití FARO Orbis

Úvod do mobilního laserového skenování

Mobilní laserové skenování představuje revoluční způsob získávání 3D dat v reálném čase. Díky technologii, jako je FARO Orbis, mohou profesionálové v oblasti architektury, inženýringu a stavebnictví (AEC) využívat výhody přesného a rychlého skenování, které integruje jak mobilní, tak stacionární skenování.

FARO Orbis: Inovace v laserovém skenování

FARO Orbis je špičkový mobilní laserový skener, který využívá technologii Hybrid Reality Capture™ a Flash Technology™. Tato zařízení umožňují zachytit vysoce přesná 3D data s rychlostí pohybu uživatele a zároveň poskytují možnost stacionárního skenování s vysokou úrovní detailu. Orbis využívá algoritmus SLAM od společnosti GeoSLAM, který zajišťuje nepřetržité získávání 360° obrazů při chůzi i stání.

Výhody FARO Orbis pro AEC

1. Zvýšení produktivity a efektivity

FARO Orbis umožňuje zachytit data až desetkrát rychleji než tradiční statické laserové skenery. To znamená, že projekty mohou být dokončeny rychleji, což zvyšuje celkovou efektivitu a snižuje náklady na práci. Například společnost Skanska využívající FARO Orbis dokázala zkrátit dobu potřebnou k dokumentaci svého projektu o 50%, což vedlo k úsporám v řádu tisíců eur.

2. Přesnost a detail

Orbis nabízí mobilní skenování s přesností 5 mm a stacionární skenování s přesností 2 mm. Tento vysoký standard přesnosti je nezbytný pro detailní a spolehlivé modelování. Díky tomu lze dosáhnout velmi přesných výsledků, které jsou klíčové pro inženýrské a stavební projekty, kde je každá milimetrová odchylka kritická.

3. Flexibilita použití

Díky své lehké konstrukci (váží pouze 3,6 kg s datalogerem a baterií) a kompatibilitě s různými doplňky, jako jsou monopod, držák do auta, batoh a kolébka, je Orbis ideální pro širokou škálu prostředí a aplikací od podzemních dolů až po husté lesy a staveniště.

Praktické aplikace FARO Orbis v AEC

Dokumentace historických památek

Jedním z významných využití FARO Orbis je dokumentace historických památek. Při obnově a rekonstrukci historických budov je nezbytné mít přesné a detailní záznamy stávajícího stavu. Díky vysoké přesnosti a rychlosti FARO Orbis mohou restaurátoři získat detailní 3D modely, které slouží jako podklad pro plánování a provádění prací.

Monitorování staveniště

Pro stavební společnosti je důležité pravidelně sledovat postup prací na staveništi. FARO Orbis umožňuje rychlé a přesné skenování celého staveniště, což umožňuje průběžné sledování pokroku a identifikaci případných problémů v reálném čase. Tím se zvyšuje celková efektivita a snižuje riziko chyb, které by mohly vést k drahým opravám nebo zpožděním.

Analýza a správa majetku

V oblasti správy majetku mohou organizace využít FARO Orbis k pravidelnému skenování budov a infrastruktury. Díky tomu mají aktuální a přesné informace o stavu svých objektů, což usnadňuje plánování údržby a oprav. Například společnost AECOM dokázala snížit náklady na údržbu o 20% díky pravidelným skenům, které odhalily potenciální problémy dříve, než se staly vážnými.

Technické specifikace FARO Orbis

  • Hmotnost: 3,6 kg (s datalogerem a baterií)
  • Přesnost: 5 mm (mobilní skenování), 2 mm (stacionární skenování)
  • Dosah: až 120 metrů
  • Technologie: Hybrid Reality Capture™, Flash Technology™, SLAM algoritmus od GeoSLAM
  • Kompatibilita: Monopod, držák do auta, batoh, kolébka
  • Použití: Vnitřní a venkovní skenování, dokumentace historických památek, monitorování staveniště, správa majetku

Případové studie a konkrétní příklady využití

Efektivita a úspora nákladů

Společnost Skanska využila FARO Orbis pro skenování rozlehlých průmyslových areálů. Díky rychlosti a přesnosti tohoto skeneru dokázali dokončit projekt za polovinu původně plánovaného času, což vedlo k výrazné úspoře nákladů na pracovní sílu a vybavení. Tento případ jasně ukazuje, jak může FARO Orbis zvýšit efektivitu a snížit náklady.

Zlepšení kvality dat

Inženýrská firma Arup implementovala FARO Orbis do svých pravidelných kontrol stavebních projektů. Díky vysoké přesnosti skenování mohli identifikovat a opravit konstrukční nedostatky ještě před jejich realizací, což vedlo k významnému zlepšení kvality konečných produktů a snížení potřeby nákladných oprav.

Bezpečnost a přístupnost

V těžko přístupných nebo nebezpečných oblastech, jako jsou například podzemní doly, FARO Orbis umožňuje bezpečné a efektivní skenování bez nutnosti přímého vstupu pracovníků do rizikových prostor. Tento přístup nejen zvyšuje bezpečnost, ale také umožňuje získání dat z míst, která by jinak byla nedostupná.

Možnosti kontaktu a další informace

Máte-li zájem o více informací, cenovou nabídku nebo prezentaci našich produktů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webových stránkách.

Závěr

Mobilní laserové skenování, zejména s použitím FARO Orbis, představuje výrazný krok vpřed v oblasti AEC. Jeho schopnost rychle a přesně zachytit data přináší řadu výhod, včetně zvýšení efektivity, snížení nákladů a lepšího plánování. Investice do této technologie znamená vstup do nové éry digitalizace a efektivity.