Laserové mobilní skenování a digitální dvojče pro správu majetku a zařízení

Výrobní dokonalost s digitálními dvojčaty

Pro udržení konkurenceschopnosti a uspokojení rostoucí poptávky spotřebitelů budou továrny budoucnosti vybaveny stroji, které reagují na změny výrobních požadavků v reálném čase. Klíčovou součástí chytré továrny je digitální dvojče – komplexní 3D digitální replika zařízení. Digitální dvojče se skládá z dat skutečného zařízení zachycených pomocí řešení pro 3D laserové skenování FARO, stejně jako z přesných měřicích dat shromážděných na výrobní ploše pomocí metrologických zařízení FARO.

Digitální dvojče umožňuje integraci různých datových zdrojů, včetně senzorů IoT, které poskytují aktuální informace o provozním stavu strojů, spotřebě energie a dalších klíčových parametrech. Tato integrace umožňuje prediktivní údržbu, což výrazně snižuje neplánované odstávky a zvyšuje celkovou efektivitu výroby.

Uplatnění digitálních dvojčat

Správci zařízení a provozovatelé mohou použít smíšenou nebo virtuální realitu (VR) k interakci s digitálním dvojčetem, které přesně zobrazuje, co se děje na výrobní ploše kdykoli – a jaké výrobní úpravy jsou možné. S digitálním dvojčetem mohou okamžitě identifikovat problémy s kvalitou a bezpečností; monitorovat kapacitu strojů, materiál na skladě a tok práce; provádět potřebné změny a programovat stroje na výrobní ploše tak, aby věděly, kdy tyto změny provést samy. S pokračujícím pokrokem adopce Průmyslu 4.0 se digitální dvojče ukáže jako neocenitelný nástroj pro testování a simulaci nových parametrů a designových variant s výjimečnou přesností, které pak mohou být aplikovány v reálném světě.

FARO Orbis: Revoluční mobilní laserový skener

FARO Orbis je unikátní mobilní skenovací řešení, které kombinuje mobilní a stacionární skenování v jednom zařízení. Díky technologii FARO FLASH™ a algoritmu SLAM od GeoSLAM, Orbis poskytuje vysoce přesná data s rychlostí odpovídající chůzi uživatele a schopností provádět stacionární skeny za pouhých 15 sekund. Tento skener je navržen tak, aby zlepšil pracovní postupy a zvýšil produktivitu v oblasti stavebnictví, inženýrství, geodézie a veřejné bezpečnosti.

Orbis také nabízí možnost sběru dat v reálném čase, což umožňuje průběžné monitorování a aktualizaci digitálních modelů. Tento přístup zajišťuje, že data jsou vždy aktuální a přesná, což je klíčové pro efektivní rozhodování a plánování údržby.

Výhody hybridního skenování s technologií FARO Orbis

  1. Rychlost a přesnost: FARO Orbis nabízí skenování až 10x rychlejší než tradiční metody, což významně urychluje sběr dat a zlepšuje efektivitu projektů.
  2. Přesnost a kvalita dat: Díky integraci technologie SLAM a FLASH poskytuje Orbis vysoce kvalitní a přesná data, což minimalizuje lidské chyby a zlepšuje celkovou efektivitu.
  3. Flexibilita a použitelnost: Orbis je navržen pro snadné použití – jednoduše stiskněte tlačítko a jděte. Je lehký a přizpůsobitelný pro vnitřní i venkovní skenování, což ho činí ideálním pro profesionály ve stavebnictví, inženýrství a geodézii.

FARO Orbis je vybaven funkcemi, které umožňují efektivní využití jak v malých, tak velkých projektech. Skenování interiérů i exteriérů je snadné díky vysoké mobilitě zařízení a schopnosti rychle přepínat mezi mobilním a stacionárním režimem.

FARO SCENE: Klíčový software pro zpracování dat

Spolu s hardwarem je software FARO SCENE nezbytný pro zpracování naskenovaných mračen bodů a prostorových dat. Tento software nabízí pokročilé funkce pro zpracování, analýzu a vizualizaci 3D dat, což usnadňuje tvorbu digitálních dvojčat a správu majetku a zařízení. SCENE podporuje různé formáty exportu a integraci s jinými softwarovými platformami, což zajišťuje bezproblémový pracovní postup od skenování po analýzu.

Software FARO SCENE také umožňuje automatizaci mnoha procesů, jako je registrace skenů a vytváření 3D modelů, což dále zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na práci. SCENE nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje práci i méně zkušeným uživatelům.

Případové studie: Úspory času a zvýšení efektivity

Konkrétní zákazníci z různých odvětví využívají mobilní laserové skenování k významným úsporám času a zlepšení efektivity. Například ve stavebnictví byla doba potřebná k mapování velkých stavebních ploch snížena až o 70%, což umožnilo rychlejší a přesnější rozhodování. V oblasti veřejné bezpečnosti umožňuje rychlé skenování míst činu důkladnější analýzu a uchovávání důkazů.

Jedna z případových studií ukazuje, jak stavební společnost využila FARO Orbis k mapování rozlehlých stavebních projektů. Dříve jim trvalo mapování a kontrola týdnů, nyní to zvládají za dny, což zlepšilo celkovou produktivitu a umožnilo lepší alokaci zdrojů.

Další případová studie se zaměřuje na veřejnou bezpečnost, kde rychlé skenování pomocí FARO Orbis poskytlo přesné a detailní modely míst činu. To pomohlo při vyšetřování a uchovávání důkazů, což vedlo k rychlejšímu vyřešení případů a spravedlnosti pro oběti.

Další studie z oblasti správy majetku ukazuje, jak integrace digitálních dvojčat s mobilním laserovým skenováním umožnila přesné sledování stavu budov a infrastruktury. To vedlo k lepší prediktivní údržbě a snížení nákladů na opravy.

Závěr

Mobilní laserové skenování s FARO Orbis přináší revoluci v oblasti 3D datového sběru a digitálních dvojčat. Toto zařízení nabízí rychlost, přesnost a flexibilitu, která je nezbytná pro moderní průmyslové aplikace. Pro více informací, cenovou nabídku nebo prezentaci nás prosím kontaktujte zde.