Loading posts...
  • Mapování nad mračnem bodů ze 3D laser scanneru

      Mapování, tedy tvorba výškopisného a polohového plánu, nad mračnem bodů byla až do současnosti problematická, zejména kvůli chybějícímu softwarovému vybavení. O to větší překvapení je nový český produkt – modul V6-3D, neboli nadstavba softwaru GeoStore V6. Ten je produktem partnerské firmy GEOVAP, která jej sama vyvíjí, podporuje, školí a reflektuje zpětnou vazbu od uživatelů…