Blog

Nápady, možnosti využití, praktické typy, zkušenosti,
to vše se budeme snažit v našem blogu přinášet právě vám.

  Loading posts...
 • Locator One použitý při výstavbě tunelu Fehmarnbelt – monitoring a sledování stability terénu

  V roce 2011 se dánská a německá vláda dohodly na výstavbě tunelu Fehmarnbelt, který bude po dokončení největší ponořenou konstrukcí na světě. Tunel propojí dánský ostrov Lolland se zbytkem pevninské Evropy a zlepší dopravní spojení mezi Skandinávií a kontinentální Evropou. Kdo jsou FLC? Projekt řídí společnost Femern Link Contractors (FLC), která zahrnuje firmy jako VINCI…

 • Monitorování stability pilotové stěny u řeky De Rotte v Rotterdamu

  Přesné měření pro bezpečné a efektivní stavební projekty V oblasti stavebnictví je přesné monitorování kritických struktur nezbytné pro zajištění bezpečnosti a efektivity projektů. Jednou z těchto struktur je i pilotová stěna, která byla monitorována během výstavby nové dálnice A16 v Rotterdamu. Projekt realizovaný Rijkswaterstaat, výkonnou agenturou Ministerstva infrastruktury a správy vod Nizozemska, zahrnoval monitorování pilotové…

 • Mastering GNSS timing resilience: klíč k přesnému a spolehlivému časování

  V dnešní době, kdy se stále více spoléháme na technologie pro každodenní fungování, je nezbytné zajistit, aby tyto technologie byly co nejpřesnější a nejspolehlivější. Jednou z klíčových oblastí, kde přesnost hraje zásadní roli, je časování. V tomto kontextu vystupuje na scénu technologie GNSS (Global Navigation Satellite System), která umožňuje přesné určování polohy a času. V…

 • Posílení zemědělských robotů pomocí přesného GNSS určení polohy a orientace

  V rychle se rozvíjející oblasti zemědělství je přesnost klíčová. Moderní zemědělské praktiky jsou stále více závislé na pokročilých technologiích, které zvyšují efektivitu, snižují plýtvání a zlepšují produktivitu. Jednou z těchto technologií, která mění celý obor, je GNSS (Globální družicový polohový systém) určení polohy a orientace. Tento blogový příspěvek se zaměřuje na významné pokroky v GNSS…

 • Integrita GNSS: Můžete skutečně důvěřovat své GPS poloze?

  V dnešní době, kdy se stále více spoléháme na autonomní systémy a robotiku, je kriticky důležité, aby GNSS přijímače poskytovaly přesné a spolehlivé polohové údaje. Integrita polohových informací hraje klíčovou roli v bezpečnosti a výkonu těchto systémů. Tento blogový příspěvek se podrobně zaměřuje na technické aspekty integrity GNSS přijímačů, vysvětluje, jak funguje integritní monitoring a…

 • Dynamické monitorování strukturální pevnosti s vysoce přesnými GPS / GNSS technologiemi

  V Soulu, hlavním městě Koreje, používá vláda nejnovější technologické pokroky k zajištění veřejné bezpečnosti. Automobilové i pěší mosty jsou monitorovány vysoce přesnými GPS/GNSS přijímači, které detekují i nejmenší posuny v pozici a poskytují inženýrům data pro lepší pochopení posunů velkých struktur během bouří nebo při těžkém zatížení. Technické výhody GNSS přijímačů Septentrio Milimetrová RTK přesnost:…

 • GNSS/INS technologie v Kalmar SmartPort: Případová studie

  Kalmar, globální lídr v oblasti manipulace s nákladem, integroval GNSS/INS přijímače AsteRx SBi3 od společnosti Septentrio do svého systému SmartPort. Tato technologie poskytuje sub-decimetrovou RTK přesnost a robustní sledování kontejnerů, čímž přispívá k efektivitě a automatizaci přístavních operací. Technické výhody AsteRx SBi3 Sub-decimetrová RTK přesnost: Umožňuje přesné sledování polohy kontejnerů. Průmyslová IMU: Integruje data z…

 • Rušení GNSS signálů: Hrozby a řešení pro uživatele

  V poslední době se stále více diskutuje o problémech spojených s rušením a podvržením GNSS (Global Navigation Satellite System) signálů. Tyto problémy mohou mít zásadní dopad na mnoho odvětví, která se spoléhají na přesné a spolehlivé satelitní navigační systémy. V tomto článku se zaměříme na to, jaké hrozby představují rušení GNSS signálů, a jak mohou…

 • GNSS Spoofing a Jamming: Vzestup nových hrozeb rušení GPS / GNSS a jejich dopady na civilní sektor

  Úvod V posledních letech se problematika rušení a podvržení GNSS signálů stala stále naléhavějším tématem, zejména v kontextu vojenských konfliktů a geopolitických napětí. Tyto techniky, známé jako GNSS spoofing a jamming, mají schopnost zásadně narušit přesnost a spolehlivost systémů, které jsou závislé na GNSS signálech, což může mít dalekosáhlé důsledky pro civilní i komerční sektory.…

 • Inovativní monitorování sedimentace písčitých bloků hráze

  Moderní technologie pro zvýšení bezpečnosti a přesnosti V rámci projektu zlepšení hráze Gorinchem-Waardenburg v Nizozemsku byla použita inovativní technologie Locator One umožňující autonomní a přesné měření sedimentace s vysokou prediktabilitou dat. Během pěti let se hráz na této trase zvedá, rozšiřuje a zesiluje na délce 23 kilometrů. Tradiční měření sedimentace prováděné geodetem je nahrazeno automatizovaným…