Agisoft PhotoScan Professional je software umožňující tvorbu ortofotomap, digitálních modelů terénu a obecně polygonálních modelů s texturami ve vysokém rozlišení. Uživatelské prostředí se vyznačuje snadnou obsluhou a velkou mírou automatizace. Můžete tak pohodlně zpracovat tisíce leteckých snímků v několik krocích.

 

Zpracovávaná data je možné i georeferencovat. Program si pro tuto úlohu vystačí buď se souřadnicemi identických bodů (GCP – Ground Control Points) nebo s GPS souřadnicemi odpovídajícími času a místu pořízení jednotlivého snímku. Dle kvality přesnosti vložených souřadnic lze získat digitální terén modelu s přesností řádově v centimetrech

Obrázek2-2

Fotogrammetrická triangulace

Husté mračno bodů: editace a klasifikace

Digitální výškový model (DSM) a digitální model terénu (DTM)

Georeferencovaná orthomozaika

Obrázek8

Měření: délky, plochy, objemy

Identické body: vysoce přesné měření

Skripty jazyka Python: přizpůsobte si proces zpracování

Zpracování multispektrálních snímků

Obrázek9

Tvorba 3D modelů a textur

4D modelování pro dynamických scén

Seskládání panoramatických snímků

Zpracování dat pomocí síťového řešení