3DReshaper je software od firmy TECHNODIGIT. Jedná se o špičkový software na práci s mračny bodů a následné zpracování dat jako je registrace, čištění, vyhodnocování a modelování pomocí trojúhelníkových sítí nebo ploch a geometrických útvarů.

Velkou výhodou softwaru je jeho intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné prostředí a množství funkcí, které usnadní práci.
3DReshape je vhodný pro zpracování dat z laserového skenování, modelování, vyhodnocování modelů, výpočet posunů a deformací, modelování terénu, reverzní inženýrství, kontrolu a inspekci a mnoho dalších činností.

Příprava mračen bodů

Do 3DReshaperu naimportujete jakékoli mračno bez ohledu na jeho původ a velikost.

Několik způsobů registrace mračen. „Best-fit“ algoritmus umožňuje napasovat mračno na jiné mračno nebo objekt.

Čištění a potlačení šumu, automatická i manuální segmentace, praktické varianty barevné reprezentace mračna.

Možnost práce v souřadnicovém systému.

3D Modelování

Tvorba 3D trojúhelníkových sítí (meshing) a jejich vylepšování s eliminací šumu. Rychlé a snadné zpracování sítí na velkých mračnech bodů, jehož výsledkem jsou přesné estetické modely. Nástroje na reorganizaci trojúhelníků zachovávají ostré hrany tam, kde mají být.

Extrakce lomových a ohraničujících hran, komplexní 3D extrakce tvarů, měření v modelu. Rekonstrukce hran, náhrada zaoblených částí nebo místních deformací sítí a novými čarami.

Extrakce terénní plochy. Automatické odstranění vegetace, filtrování a tvorba 3D sítě z bodů na terénu. Automatické vyhodnocení hran, např. obrubníků.

Vyladění trojúhelníkových 3D sítí. Vyhlazování, vyplňování děr se zakřivením nebo bez, ředění sítí, spojování atd.

Oddělování sítí ohradou, tvorba sítí uvnitř polygonální hranice, sešívání sítí atd.

Dynamické mapování textur pomocí identických bodů nebo fotogrammetrických dat, modely s fotografickou texturou, export ortofoto snímků.

3D měření, řezy, vrstevnice

Výpočty kubatur, booleovské operace, náspy, výkopy, hladina vody. Kubatury uzavřených nádrží, kalibrace nádrží (výsledkem je tabulka čtení na měrce a příslušného objemu).

3D měření, průsečnice, editovací nástroje na lomené čáry. Extrakce řezů a vrstevnic. Měření s tvorbou kótování.

Extrakce a rekonstrukce geometrických tvarů: roviny, válce, oblouky, linie, kontury, obdélníky atd.

Automatická tvorba řezů: rovinné, radiální, volnou rukou, podél křivky, 2D a 3D profily (profily v tunelech).

Capture5

3D kontrola a inspekce

2D a 3D porovnání dvou objektů (mračna, trojúhelníkové sítě, CAD model, linie) s tvorbou barevné mapy na základě deformačních izočar s možností adjustace maximálních limitů, deformačních intervalů a barev.

Export a editace uživatelsky definovatelných reportů o inspekci a deformacích.

3D inspekce vůči ideálním geometrickým tvarům, uživatelsky definovatelné štítky zobrazující hodnoty deformací na zvolených místech.

3D animace, virtuální prohlídky, tvorba videí.