OSNMA: Nejnovější bezpečnostní technologie proti GNSS spoofingu

S rozvojem technologií jsou GPS/GNSS zařízení stále spolehlivější a naše životy stále více závisí na přesném určování polohy a času. GNSS čas je dnes využíván k synchronizaci telekomunikačních a energetických sítí, zatímco přesné určení polohy je využíváno k navigaci dronů, autonomních vozidel a k automatizaci zemědělských a stavebních strojů. S rostoucím počtem nových využití roste i naše závislost na GNSS globálně. To znamená, že bezpečná komunikace mezi družicí a přijímačem, která je odolná vůči spoofingu, je stále důležitější pro zajištění spolehlivého určování polohy, navigace a času (PNT), zejména v kritických a průmyslových aplikacích.

Evropský GNSS systém Galileo vyvinul službu OSNMA, která umožňuje bezpečný přenos dat z družic Galileo do GNSS přijímačů podporujících OSNMA. OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) bude brzy k dispozici uživatelům zdarma a nedávno přešla do závěrečné fáze testování. Společnost Septentrio, dlouholetý partner ESA, se podílí na návrhu a testování systému Galileo již 20 let a nyní hraje klíčovou roli v testování OSNMA. Přijímače Septentrio jsou první, které autentizují živé testovací signály OSNMA.

Ochrana GNSS přijímačů proti rušení a spoofingu

OSNMA je jednou z mnoha technologií chránících GNSS přijímače před rušením. Rušení a spoofing jsou typy rádiového rušení, kdy slabé GNSS signály jsou přehlušeny silnějšími rádiovými signály na stejné frekvenci. Rušení způsobuje degradaci přesnosti nebo ztrátu určování polohy, zatímco spoofing je sofistikovanější forma rušení, která klame přijímač a vede k chybnému určení polohy.

Vysoce zabezpečená ochrana proti spoofingu s OSNMA

OSNMA zabezpečuje signály Galileo proti spoofingu pomocí autentizace navigačních dat. OSNMA využívá hybridní symetricko/asymetrickou kryptografii. Tajný klíč na družici generuje digitální podpis, který je spolu s klíčem připojen k navigačním datům a odeslán do přijímače. OSNMA je navržena tak, aby byla zpětně kompatibilní, takže určování polohy bez OSNMA bude stále fungovat.

Autentizace s přijímači podporujícími OSNMA

Pokročilý algoritmus v přijímači podporujícím OSNMA využívá veřejný klíč k ověření autenticity přenášeného klíče. Poté využívá přenášený klíč a digitální podpis k ověření autenticity navigačních dat. Pokud je signál družice označen jako spoofed, je vyloučen z výpočtu polohy.

OSNMA je součástí sofistikovaného systému obrany proti rušení, jako je například AIM+. AIM+ dokáže také detekovat spoofing hledáním anomálií v signálu, jako je neobvykle vysoký výkon. Další pokročilé techniky proti spoofingu, jako je použití duálně polarizované antény, jsou dnes vyvíjeny.

Budoucí GNSS přijímače pro dnešek i zítřek

OSNMA je již dnes implementována pro zabezpečení synchronizace telekomunikačních sítí v rámci projektu ROOT vedeného GSA, kde je Septentrio klíčovým partnerem. Modul GNSS mosaic-T* vybavený technologií AIM+ poskytuje odolné a přesné řešení pro časovou synchronizaci kritické infrastruktury.

Americký systém GPS také vyvíjí svůj vlastní autentizační mechanismus nazvaný Chimera. Budoucí GNSS přijímače jsou navrženy tak, aby uživatelé mohli využívat OSNMA, Chimeru a další služby GNSS, jakmile budou veřejně dostupné. Integrace budoucích přijímačů do vysoce přesných řešení umožňuje firmám být prvními na trhu s produkty nebo službami nabízejícími nejnovější odolnost PNT.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o doporučení vhodného GNSS přijímače, neváhejte nás kontaktovat.

*GNSS přijímač mosaic-T

GNSS přijímač mosaic-T od společnosti Septentrio je vysoce přesný a odolný modul pro synchronizaci kritické infrastruktury. Vybaven technologií AIM+, mosaic-T poskytuje ochranu proti rušení a spoofingu. Tento kompaktní přijímač je navržen pro jednoduchou integraci a nabízí výjimečný výkon i v náročných podmínkách.