Monitorování stability pilotové stěny u řeky De Rotte v Rotterdamu

Přesné měření pro bezpečné a efektivní stavební projekty

V oblasti stavebnictví je přesné monitorování kritických struktur nezbytné pro zajištění bezpečnosti a efektivity projektů. Jednou z těchto struktur je i pilotová stěna, která byla monitorována během výstavby nové dálnice A16 v Rotterdamu. Projekt realizovaný Rijkswaterstaat, výkonnou agenturou Ministerstva infrastruktury a správy vod Nizozemska, zahrnoval monitorování pilotové stěny podél řeky De Rotte. Pro tento úkol byl vybrán systém Locator One od společnosti Basetime.

Automatizované monitorování s milimetrovou přesností

Pro automatizované monitorování pilotové stěny byly na několika místech instalovány ocelové desky, na které byly připevněny senzory Locator One. Hlavní požadovanou informací byla horizontální poloha, protože pilotové stěny jsou hluboko ukotveny v podloží a očekávalo se jen minimální sedání. S přesností měření v horizontálním směru 2-3 mm je systém Locator One ideální pro sledování těchto deformací.

Po instalaci na vrchol pilotové stěny jsme schopni provádět měření podle předem stanoveného režimu až 24krát denně (jedno měření každou hodinu). Díky možnosti nastavení signálních a hraničních hodnot přímo v systému, které mohou být zasílány přímo na mobilní zařízení, je podpora monitorování pilotové stěny aktivní a efektivní.

Rozsáhlé možnosti bez přímého výhledu

Jednou z výhod systému Locator One je, že nevyžaduje přímý výhled mezi měřenými objekty, jako je tomu u totálních stanic a odrazných hranolů. To výrazně rozšiřuje možnosti použití tohoto systému.

Spolehlivá data a dálkové monitorování

Automatizovaný senzor měří přesnou polohu pilotové stěny s přesností až 5 mm ve směru Z a 3 mm ve směrech X-Y. Systém Locator One zaručuje vysokou přesnost a spolehlivost dat, což umožňuje bezpečnější a efektivnější stavební procesy. S možností dálkových úprav prostřednictvím aktualizací OTA (Over The Air) je možné přizpůsobit frekvenci měření podle potřeby projektu.

Surová měřicí data jsou přijímána v cloudovém prostředí Basetime, kde jsou následně zpracována na spolehlivé souřadnice a další potřebné informace pro inženýry. Data jsou poté propojena s řídicím systémem prostřednictvím API, což umožňuje inženýrům analyzovat informace přímo z jejich pracovního stolu. Volitelně mohou být data prezentována prostřednictvím dashboardu Basetime, což inženýrům umožňuje spolehlivější předpovědi očekávaných pohybů a sil působících na pilotovou stěnu.

Bezpečnost a udržitelnost

Kromě přesnosti a kontroly přináší tato inovativní metoda měření další významné výhody v oblasti bezpečnosti na staveništi. Redukce přítomnosti lidí na staveništi zvyšuje bezpečnost, což je umožněno tím, že Locator One přebírá úlohu tradičních geodetů. Dalším významným přínosem je snížení emisí CO2 díky redukci dopravních pohybů a použití solárního panelu a superkondenzátoru, což eliminuje potřebu znečišťujících baterií.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o doporučení vhodného GNSS přijímače pro vaše potřeby, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni vám poskytnout odbornou podporu a najít optimální řešení pro váš projekt.