Inovativní monitorování sedimentace písčitých bloků hráze

Moderní technologie pro zvýšení bezpečnosti a přesnosti

V rámci projektu zlepšení hráze Gorinchem-Waardenburg v Nizozemsku byla použita inovativní technologie Locator One umožňující autonomní a přesné měření sedimentace s vysokou prediktabilitou dat.

Během pěti let se hráz na této trase zvedá, rozšiřuje a zesiluje na délce 23 kilometrů. Tradiční měření sedimentace prováděné geodetem je nahrazeno automatizovaným systémem Locator One, což výrazně zvyšuje bezpečnost na staveništi. „Hledali jsme bezpečnější a inovativnější řešení. Nyní v realizační fázi vidíme, jaké výhody nám Locator One přináší,“ říká Pieter van Dueren den Hollander, projektový manažer Geodesie Heijmans.

Vývoj a funkčnost Locator One

Vývoj zařízení Locator One trval tři roky a byl výsledkem společného podniku Basetime, který kombinuje přesné měření s vysokou spolehlivostí. Basetime poskytuje přesná a bezpečně shromážděná data, která podporují automatizovaný geodetický monitoring a poskytují data na míru geotechnickým specialistům.

Na trase Gorinchem-Waardenburg je nyní instalováno 210 těchto měřicích zařízení na více než 300 sedimentačních tyčích. Celý systém umožňuje přesné měření pohybu původní úrovně terénu i přidaných vrstev půdy s přesností až 5 mm v ose Z a 3 mm v osách X-Y.

Výhody a udržitelnost

Mezi hlavní výhody patří vysoká přesnost, prediktabilita a zvýšení bezpečnosti na staveništi díky snížení počtu potřebných lidských zásahů. Navíc používání Locator One snižuje emise CO2, protože geodeti nemusí pravidelně jezdit na měřicí lokality. Zařízení je vybaveno solárními panely a superkondenzátory, což eliminuje potřebu baterií a přispívá ke snížení emisí CO2 během celého projektu.

Locator One se osvědčuje nejen při monitorování zesilování hrází, ale také při monitorování terénních pohybů v rámci stavebních a drážkovacích prací. Používají ho stavební společnosti, geodetické a geotechnické inženýry a správci objektů.

Budoucnost monitorování

Inovativní přístup k monitorování pomocí Locator One přináší nejen vyšší bezpečnost a přesnost, ale také významně přispívá ke snížení ekologické stopy projektu. Projektová aliance Graaf Reinaldalliantie se zavázala k inovacím a přispívá k tomu, aby byly všechny nizozemské hráze budoucnosti bezpečné a udržitelné.

Pro více informací navštivte Basetime.