GNSS přijímač AntaRx zjednodušuje a zvyšuje odolnost systému řízení strojů

Inteligentní „smart“ GNSS přijímač AntaRx snižuje složitost a zvyšuje robustnost nového systému navádění strojů Terra od společnosti Gundersen & Løken AS.

DigPilot, pobočka pro řízení strojů společnosti Gundersen & Løken AS, známého norského dodavatele průzkumných a stavebních zařízení, vytvořila revoluční systém řízení a navádění strojů, který co nejefektivněji odpovídá na vysoká očekávání jejich zákazníků. Společnost DigPilot shromáždila požadavky provozovatelů strojů, instalačních techniků a distributorů a využila nejnovější špičkové softwarové a hardwarové technologie k návrhu nového systému navádění strojů Terra™. Pro vysoce přesné určování polohy RTK zvolili inteligentní GNSS přijímač Septentrio AntaRx, která v jediném robustním krytu obsahuje vysoce citlivou GNSS anténu a špičkový přijímač.

Robustní GNSS funguje v jakémkoli prostředí

Společnost DigPilot věděla, že se může spolehnout na spolehlivá a vysoce přesná řešení pro určování polohy od společnosti Septentrio, protože již více než 12 let úspěšně používá přijímače Septentrio ve svých naváděcích systémech. Tyto multifrekvenční přijímače se osvědčily i v náročných prostředích, kde je omezená viditelnost satelitů nebo v oblastech s „multipath“, tedy odrazem signálů GNSS od velkých konstrukcí.

Pracoviště v blízkosti magnetického rovníku nebo pólů bývají vystavena nejintenzivnějším ionosférickým scintilacím, které ovlivňují signály GPS/GNSS při jejich cestě k Zemi. Intenzivní ionosférická aktivita může způsobit zhoršení přesnosti nebo dokonce ztrátu polohy. Přijímače GNSS Septentrio v naváděcích systémech strojů DigPilot úspěšně pracují v oblastech dalekého severu již více než deset let.

GNSS přijímač AntaRx posouvá odolnost přijímačů na další úroveň a nemá problém pracovat v severském prostředí ani při silných mechanických vibracích a otřesech. AntaRx si dobře vedl v různých projektech, včetně rozšiřování velké obranné továrny v Norsku, kde bylo třeba vykopat výkopy pro nové potrubí.