Jak technologie Septentrio AIM+ mění hru v GNSS rušení a podvržení GNSS signálů

V dnešní době se moderní zemědělství neustále vyvíjí a stává se efektivnějším a přesnějším díky technologickým inovacím. Jedním z přelomových momentů je integrace GNSS (Globální Navigační Satelitní Systémy) do zemědělských procesů, která přináší revoluční změny v způsobu, jakým zemědělci spravují své pole a zdroje.

  • Přesnost a efektivita: Septentrio, jako přední dodavatel GNSS technologií, nabízí řešení, která zvyšují efektivitu práce a minimalizují přebytečné používání hnojiv a pesticidů, což je klíčové pro ochranu životního prostředí.
  • Spolehlivost proti rušení: Díky AIM+ technologii rušení signálu poskytují GNSS přístroje Septentrio nejen přesné, ale i spolehlivé výsledky i v náročných podmínkách, což je nezbytné pro zemědělství, zejména v odlehlých a těžko přístupných oblastech.
  • Zvýšení výnosů a snížení nákladů: Použitím GNSS navigačních přístrojů mohou zemědělci zefektivnit své operace, což vede k nižším nákladům a zvýšení výnosů.
  • Budoucnost zemědělství a autonomní roboty: V budoucnosti bude klíčová vysoká přesnost polohování zemědělských robotů. Septentrio pracuje na vývoji pokročilé navigační technologie, která bude zásadní pro přechod k přesnému zemědělství s autonomní robotikou a drony.

Vybrat správnou GNSS technologii je nezbytné pro udržitelnost a produktivitu v moderním zemědělství. Produkty Septentrio poskytují špičková řešení, která splňují tyto požadavky a pomáhají zemědělcům dosáhnout nejlepších možných výsledků. Více informací o využití GNSS systémů Septentrio naleznete na stránce Optimalizace GNSS navigace pro robotiku: Klíčové řešení od společnosti Septentrio pro autonomní systémy


Jak technologie Septentrio AIM+ mění hru v GNSS rušení a spoofingu

Technologie Septentrio AIM+ (Advanced Interference Monitoring and Mitigation) je klíčovým prvkem zajišťujícím spolehlivost přijímačů GPS/GNSS od Septentrio. Tato patentovaná technologie je integrována do každého z jejich přijímačů a poskytuje odolnost proti rádiovému rušení a ochranu proti úmyslnému rušení a zfalšování GNSS signálů.

Rušení GNSS signálů nastává, když jsou slabé GNSS signály přehlušeny jinými rádiovými signály na stejné frekvenci. To se může stát, pokud jsou přijímače GNSS blízko jiných elektronických zařízení, rádiových antén nebo modemů. Nechráněné GPS přijímače mohou být na vzácné příležitosti úmyslně rušeny nelegálními rušícími zařízeními, které mohou vyřadit GPS přijímače v dosahu stovek metrů.

Technologie AIM+ dokáže detekovat a neutralizovat rušení, což vede k rychlejšímu nastavení, snížení prostojů a zabezpečenému provozu. Chrání před jednoduchým úzkopásmovým rušením i složitějším širokopásmovým rušením, včetně rušení a falšování signálů. Webové rozhraní přijímače umožňuje analýzu rušení pomocí spektrálního grafu, což umožňuje určit typ rušení a jeho možný zdroj. Technologie AIM+ dokáže odhalit i sofistikované generátory GNSS signálů, jako je Spirent GSS9000, a identifikovat je jako „neautentické“ signály.

Širokopásmové rušení signálů GNSS může být způsobeno neúmyslně vojenskými a civilními zařízeními pro měření a komunikaci. Také existují úmyslné zdroje rušení, jako jsou například chirp rušičky. Systém pro zmírňování širokopásmového rušení (WBI) může snížit vliv obou typů rušení na signály GNSS