Mapování nad mračnem bodů ze 3D laser scanneru

 

Mapování, tedy tvorba výškopisného a polohového plánu, nad mračnem bodů byla až do současnosti problematická, zejména kvůli chybějícímu softwarovému vybavení. O to větší překvapení je nový český produkt – modul V6-3D, neboli nadstavba softwaru GeoStore V6. Ten je produktem partnerské firmy GEOVAP, která jej sama vyvíjí, podporuje, školí a reflektuje zpětnou vazbu od uživatelů v podobě nových funkcí. Software je univerzální v typu načítaných dat. Kromě 2D výkresů je schopný načítat mračna bodů ze všech zdrojů. Tedy z fotogrammetrie, terestrických (statických) 3D skenerů i mobilních 3D skenerů. Je tedy plně kompatibilní s modely z naší nabídky, například Zoller + Fröhlich IMAGER 5016 (terestrický 3D skener), GeoSLAM ZEB REVO RT (interiérový mobilní 3D skener) a GeoSLAM HORIZON (interiérový i exteriérový mobilní 3D skener).

Samotný GeoStore jeho tvůrci označují za plnohodnotnou náhradu za Microstation od Bentley Systems a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že množství nástrojů a funkcí je ohromující. GeoStore lze použít jak pro klasické 2D výkresy, tak pro mapování nad mračnem bodů v nadstavbě V6-3D.

Řešení obsahuje generování digitálního modelu terénu z klasického geodetického měření nebo jeho kombinace s digitálním modelem reliéfu DMR5G a úlohami nad ním (generování vyhlazených vrstevnic, výpočty kubatur). Ve stejné aplikaci můžete mapovat nad mračny bodů v půdorysu i ve 3D okně, vytvářet řezy, připojovat a ukládat mračna ze souborů (LAS, TXT) i ze serverového úložiště.

Ukázku práce mapování nad mračnem bodů můžete shlédnout na videu níže.