Mobilní 3D skener v projekční praxi

Mobilní 3D skenery se prosazují nejen v zeměměřictví, ale v poslední době skener v čím dál větší míře nachází své místo i v projekčních kancelářích. Důvody jsou zřejmé. Projektanti, ale i architekti, potřebují jako podklad pro svoji činnost kvalitní zaměření stávajícího stavu, do kterého budou umisťovat novou budovu, technologii, dopravní stavbu nebo řešit terénní úpravy. Projektant má tedy dvě možnosti – buď stávající stav zaměří složitě, zdlouhavě a nepřesně sám nebo zaměření zadá geodetické firmě. Obojí je časově zdlouhavé, geodetické zaměření je navíc drahé, což se promítne do celkových nákladů pro investora. Pokud však projekční firma disponuje vlastním mobilním 3D skenerem, pak dokáže výrazně zkrátit čas a snížit náklady na zaměření, ve výsledku s úsporou času a nižší nabídkovou cenou vyhrává jedno výběrové řízení za druhým a může růst.

Pro geodeta vaše zakázka nemusí být prioritou nebo má zkrátka moc práce, o to více se hodí mít vlastní mobilní 3D skener pro okamžité zaměření. A to v libovolném rozsahu, vysoké kvalitě a bez placení subdovavatelů – geodetů. Mobilní 3D skener jsme dodali již několika projekčním kancelářím v České republice a ti jej maximálně vytěžují. Výrazně snížili náklady a zrychlili sběr podkladových dat.

Pro zaměření budov a objektů o podobné velikosti jednoznačně doporučujeme anglickou značku GeoSLAM, která udává trend a je technologickým lídrem na světovém trhu mobilního skenování. Pro interiéry se hodí model GeoSLAM ZEB-REVO RT se zpracováním a zobrazením měřené situace v reálném čase. Pro exteriéry, případně kombinaci interiéru a exteriéru je pak vhodnější model GeoSLAM Horizon. Oba přístroje vám rádi předvedeme, případně s vámi naskenujeme pilotní projekt v podobě vaší zakázky. Přes dodávaný software, který je v ceně, lze exportovat podklady pro AutoCAD, MicroStation nebo pracovat se speciálními pluginy přímo v softwaru Autodesk Revit nebo Graphisoft ArchiCAD.

 

Jedna data – mnoho použití

Kompaktní 3D mračno bodů, ve kterém má každý z mnoha milionů bodů svoji XYZ souřadnici, je forma 3D modelu ve skutečném měřítku, ze které lze odečítat rozměry, úhly, objemy, převýšení a jiné tvarové atributy. Mračno bodů z některých modelů (např. výrobce GeoSLAM) má i jednu důležitou výhodu – osa Z je orientována přesně kolmo vzhůru. To radikálně usnadňuje případné spojování více mračen nebo georeferencování do souřadného systému, např. S-JTSK. Jakmile je prostor jednou zaměřen, již není nutné se na místo vracet, vše je obsažené v mračně bodů. Z mračna bodů lze poloautomaticky vykreslit čárovou kresbu půdorysů a řezů, nechat vygenerovat tzv. mesh model nebo např. na pár kliknutí změřit kubaturu. Dejte nás šanci ukázat vám úžasný svět 3D skenování.