Jak rychlé může být zaměření složité fasády?

Velmi rychlé. Díky dosahu laseru a možnosti pohybu skeneru lze naskenovat velmi rychle a přesně i složité fasády.

Více informací o skeneru GeoSLAM ZEB HORIZON: http://3dtechnologie.cz/geoslam-zeb-horizon/